OblastiPostSignum demo.postsignum.cz

Nacházíte se na DEMO serveru certifikační autority PostSignum.

Demo časové razítko

Pro účely testování je zprovozněna možnost vystavování testovacích časových razítek. Upozorňujeme, že časová razítka získaná na testovací TSA DEMO PostSignum nelze považovat za důvěryhodná (například pro archivaci dat).
Služba TSA DEMO PostSignum nemusí být stále v provozu.


Test komerčního certifikátu

Otestování přístupu na www server pomocí komerčního certifikátu PostSignum (včetně Demo autorit).


© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Mapa Stránek | Call centrum |